SONUÇ BİLDİRGESİ

I.RAK TÜRKMEN GAZETECİLER KONGRESİ VE

6.TÜRKMEN BASIN KONSEYİ KURULTAYI

SONUÇ BİLDİRGESİ

Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 1. Irak Türkmen Gazeteciler Kongresi ve 6. Türkmen Basın Konseyi Kurultayı, 28-30 Nisan 2016 tarihlerinde ilk kez olarak Irak’ın Kerkük şehrinde toplanmıştır. Kurultaya Türkiye, KKTC ve Irak Türkmeneli bölgelerinden toplam 60 delege katılmıştır.

Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti tarafından ilk kez ihdas edilen “Kutsizade Türkmen Basın Hizmet Ödülü” ile “Ata Terzibaşı Türkmen Basını Teşvik Ödülü” ve “Türkmen Basını Onur Ödülleri” sahiplerine dağıtılmıştır.

Kurultay 3 oturumdan oluşarak, 1. Oturumunda (Ata Terzibaşı Oturumu) Irak Türkmen Basının dünü, bugünü ve yarını ele alınmıştır. Gazete, Dergi, Televizyon, Radyo, web sitesi ve diğer iletişim araçlarında görev yapan Kurultay delegeleri, birçok sorunu dile getirmiştir. Kurultayda Irak Türkmenlerinin yazılı, görsel, eşitsel ve elektronik basın sorunları ele alınıp Türkmen Basınının Türk Dünyasındaki yeri de masaya yatırılmıştır.

Kurultayın 2. Oturumunda 6. Türkmen Basın Konseyi Kongresi gerçekleştirildi. Bu konseyin İstanbul’da kurulan Türkmen Basın Konseyi Derneğinin bir ürünü olarak dernekten bağımsız bir şekilde kurultay yapılmasının imkansız olduğunun kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla 6. Türkmen Basın Konseyi oturumunda konseyin seçimi yapılmadan Konseyi Türkmen Basın Konseyi Derneğine yönetim kurulu görevi iade edilmiştir. Ancak 7. Türkmen Basın Konseyinin kurultayı Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyetiyle işbirliği ile yapılmasına tavsiye eder.

Kurultayın 3. Oturumunda 1. Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyetinin Kongresi yapılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Türkmen İlçesi Tazehurmatu’ya terör örgütü IŞİD hardal ve klor gazıyla saldırılması kınanmıştır. Bu konuda Irak Hükümeti başta olmak üzere Dünya Kamuoyu ve İnsan Hakları Örgütleri göreve çağrılmıştır.

2- Türkmen Bölgesi Tuzhurmatu’da son günlerde yaşanan elim olaylar kurultay katılımcıları tarafından esefle karşılanmıştır.

3- 2003 yılından itibaren Irak’ta savaş koşullarında görev yapan Türkmen medya mensuplarının devlet tarafından güvence altına alınması, yaşanılan zor koşulların Türk ve Dünya kamuoyu tarafından dikkat çekilmesi,

4- Özgür Basın ve Özgür ifade demokrasinin vazgeçilmezidir. Irak Hükümetinin Basın ve İfade Özgürlüğünü güvence altına alınmasına,

5- Medya ve iletişim alanında Türkmen gazetecilerine yönelik yurtiçi ve yurtdışında eğitim programlarının düzenlenmesine,

6- Irak Türkmen Gazeteciler 1. Kongresi ve 6. Türkmen Basın Konseyi Kurultayına TİKA’nın desteğiyle Türkiye’den katılan Türkiye Gazeteciler Federasyonunun katılımcılarına, Türkmen medya kuruluşlarına ve Irak Türkmen Cephesi yetkililerine, Kerkük Üniversitesi rektörlüğüne ve Türkmen iş insanlarına minnet ve şükranlarımızı sunarız.

Oy birliği ile karar verilmiştir.  Kerkük 30 Nisan 2016