7 EKİM TÜRKMEN MİLLİ BAYRAMI

7 EKİM TÜRKMEN MİLLİ BAYRAMI

Dr. Şemsettin KÜZECİ

Irak Türkmen siyasi kuruluşlarımızı bir araya getirmek amacıyla 1995 yılında, Irak’ın kuzeyinde Erbil’de, kurulan Irak Türkmen Cephesi (ITC), 1997 tarihinde Türkmenlerin kalesi, Gökbörü’nün diyarı Erbil’de, yapmış olduğu 1. Türkmen Kurultayı çevresinde, çok önemli kararlar alındı. Irak Türkmenlerinin resmi dili “İstanbul Türkçesi” olması, “7 Ekim” tarihi, Türkmen Milli Bayram olarak Türkmen Kurultayınca kabul edildi.

 7 Ekim 1997’de Irak Devletinin tarihinde ilk defa olarak hür Türkmen iradesi Erbil şehrinde tecelli etmiştir. Bu tarihte ITC’ nin çağrısına cevap vererek tüm Türkmen kuruluşları toplanıp 1.Türkmen Kurultayını gerçekleştirilmiştir. Dünyanın her yerinden Kurultaya katılan yaklaşık 100 delege ITC’nin şemsiyesi altında birleşmeye ve Türkmen Şurası’nın kurulmasına karar verildi. Ayrıca, Kurultaydan Irak Türklerinin arzu ve taleplerini içeren Temel İlkeler Deklarasyonu oy birliği ile kabul edildi. Çalışmaları 4-7 Ekim’de 1997 tarihleri arasında yapılan Kurultay, 7 Ekim gününü o günü “Milli Bayram” olarak ilan etti.

7 Ekim Bayramı, 20. Asırda çile, katliam ve gözyaşıyla dolu Türkmen tarihinde bir dönüm noktasıdır. 7 Ekim günü ümitsizlik ve kararsızlığı geride bırakarak, birleşmenin ve milli iradenin inkişafı günüdür. Bugün, Türkmen varlığını Dünyaca tanınması,  kabul edilmesi,  yurt dışında gelişen milli kuruluşlarının ITC’ye katılması ve ITC’nin Irak Türkleri adına muhatap alınması 7 Ekim gününün birer zaferidir ve kazancı niteliğindedir.

ITC Başkanlığı, önce Erbil daha sonra Kerkük’e taşınması, Telafer, Musul, Erbil, Altınköprü, Tazehurmatu, Dakuk, Tuzhurmatu, Diyala, Hnakin, Aziziye, Başkent Bağdat ve onlarca köy ve kasabalarda ITC bürolarının açılması ve varlık göstermesi, ABD, Ankara, Suriye, Berlin ve Londra’da temsilciliklerinin bulunması, Dünya platformunda Türkmenlerin sesini, kültürünü ve çilesini tanıtmakta büyük rol oynayan “Türkmeneli Uydu TV’ nin kurulması, Telafer’den Mendeliye kadar uzanan “Türkmeneli” bölgesinde Türkiye Türkçesinde eğitim veren 100’ün üzerinde Türkmen okullarının varlıkları, Türkmen Meclisi, Türkmen Danışma Meclisi, kurulması, onlarca sivil toplum kuruluşlarının tesisi edilmesi, örgütlenmesi ve Yurtdışında lobi çalışmalarına yeni başlayan Türkmen derneklerinin kolektif çalışmaları, elbette 1. Türkmen Kurultay ve daha sonra devamında 2, 3,4 ve 5. Türkmen Kurultayının kazanımlarıdır.

 Bugün 7 Ekim’i tekrar karşılarken, 1997’den bugüne kadar yaklaşık 20 yıldır ITC ve diğer siyasi partiler Irak Türkmenlerinin sesi ve savunucusu olmuştur. 2016 yılında Irak Parlamentosunda mücadele veren Türkmen Milletvekilleri Türkmen toplumunun geleceği için can pahasına ve kıran kırana işbaşındalar. Tüm vekillerimiz ve yetkili Türkmen temsilcileri Irak’ın içinde bulunduğu bu süreçte tek-yekvücut olmalıdırlar. Türkmen bölgelerinde IŞİD’e karşı mücadelede etnik ve mezhep ögelerine bakılmaksızın duruş sergilemeleri topluma ivme kazandırır, moral verir ve motive eder. Bu bayramımızı en içten dileklerimle kutlar, saygılar sunarım.

 

 

Önceki İçerikZafer Neşidesi
Sonraki İçerikTürkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın Irak ile ilgili Açıklması
Dr. Şemsettin Küzeci
Araştırmacı, Eğitimci, Gazeteci, Şair, Yazar Şemsettin Küzeci; Kerkük’te doğdu. Musul Üniversitesi’nden bitirdi. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı. Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence Radyosunda Gençlik ve Spor programları hazırlayıp sundu. Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan Yurt gazetesi, Kardeşlik ve Birlik Sesi dergilerinde yayınladı. Irak’taki siyasi nedenlerden dolayı 1996’da Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı. Kerkük gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de Muhabir, Programcılığı ve Haber Müdürlüğü yaptı. 2007 yılında Irak Basın Tarihi üzerine G.Ü. İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünden yüksel lisans ve 2009 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde Irak Televizyonları üzerine doktorasını yaptı. Türkmeneli Kültür Merkezinde Basın ve Kültür Müşaviridir 2009-2019). Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Medya ve Türkmen Çalışmaları uzmanı. Şubat 2019-15 Temmuz 2020. 16 Temmuz 2020'den beri Türkmeneli Vakfı Başkanlığı Basın Danışmanı... • Irak Gazeteciler Cemiyeti Üyesi. Irak • Irak, Türkiye, Azerbaycan, Arap ve Avrasya Yazarlar Birliği üyesi •İLESAM Üyesi. Ankara -Türkiye • Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı, (Azerbaycan) • Irak Türkmen Edebiyatçılar Birliği Uluslararası Koordinatörü, • Işık Edebiyatçılar Grubunun Başkanı. (Kerkük) • Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği Kurucu Genel Başkanı. • Dünya Türk Gençleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı. (Azerbaycan) • Kerkük Kültür Derneği Kurucu Genel Başkanı, (Ankara- Irak) • Irak Türkmen Basın Konseyi Genel Sekreteri, (Ankara-Irak) • Dünya Gazeteciler Federasyonu. Kurucu üyesi (Genel Sekreter) • Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı. •Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Genel Başkanı. • Dünya İletişimciler Derneği. Kurucusu ev Genel Başkanı. Ankara Türkiye ve Türk dünyasında Irak Türklerini uluslararası konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 300’e yakın hizmet, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da; Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisine Fahrî Doktora Payesi verildi. Basılmış 55 adet kitabı bulunmaktadır.