ABD-Irak Stratejik Diyaloğu Hakkında Ortak Açıklama

Aşağıdaki ifadenin metni Amerika Birleşik Devletleri ve Irak Cumhuriyeti Hükümetleri tarafından yayınlanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Abdul-Karim Haşim Mostafa başkanlığındaki Irak Cumhuriyeti heyeti ve Siyasi İşler Dışişleri Bakanı David Hale başkanlığındaki ABD Hükümeti heyeti Stratejik Diyalog tartışmaları yaptı Amerika Birleşik Devletleri ve Irak Cumhuriyeti arasındaki 2008 Dostluk ve İşbirliği İlişkisi Stratejik Çerçeve Anlaşması uyarınca bugün video telekonferans yoluyla. Görüşmelerde güvenlik ve terörle mücadele, ekonomi ve enerji, siyasi konular ve kültürel ilişkiler ele alındı.

İki ülke, Stratejik Çerçeve Anlaşması’nda (SFA) iki tarafın üzerinde mutabık kalınan ilkelerin yanı sıra 25 Haziran 2014 tarihli Irak Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne diplomatik notları ve mektuplarını değiştirme ilkelerini de teyit etti. (S / 2014/440) ve 20 Eylül 2014 [S / 2014/691]. Amerika Birleşik Devletleri Irak’ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve Irak yasama ve yürütme makamlarının ilgili kararlarına olan saygısını yeniden teyit etti.

Ekonomik ve enerji konularında, iki ülke COVID-19 salgınının iki krizi ve petrol fiyatlarındaki düşüş ve Irak’ın temel ekonomik reformları yürürlüğe koyması gereği Irak’ın karşı karşıya olduğu muazzam ekonomik zorlukları kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri, temel ekonomik reformları yürürlüğe koyma planlarıyla bağlantılı uluslararası finans kurumları da dahil olmak üzere Irak’ın reform çabalarına uluslararası desteği ilerletmek için doğrudan Irak Hükümeti ile birlikte çalışmak üzere ekonomik danışmanların sağlanmasını tartıştı. İki hükümet, iş koşullarının uygun olması koşuluyla, dünya standartlarında ABD firmalarını enerji ve diğer sektörlere dahil eden yatırım projeleri potansiyelini tartıştı.

Siyasi konularda Amerika Birleşik Devletleri Irak Cumhuriyeti ile dayanışmasını, yalnızca güvenlik ve siyasi düzeylerde yakın ikili işbirliği yoluyla değil, aynı zamanda Irak ve yeni Irak hükümetine verdiği destekle ifade etti. İki ülke, Irak’ın hükümet programını ve reformlarını, insani çabalar yürütmek, istikrarı sağlamak, ülkeyi yeniden inşa etmek, özgür, adil ve güvenilir seçimler yapmak da dahil olmak üzere Irak halkının isteklerini yansıtacak şekilde uygulamada önemini yinelediler. ABD, uluslararası ortaklarıyla birlikte Irak’ın seçim hazırlıkları, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yerinden edilmiş insanların geri dönüşü ve yeniden entegrasyonunu güçlendirme çabalarına verdiği desteği vurguladı.

Güvenlik ortaklığı konusunda, iki ülke IŞİD tehdidinin ortadan kaldırılması yönünde kaydedilen önemli ilerlemeler ışığında, önümüzdeki aylarda ABD’nin Irak’tan gelen kuvvetleri azaltmaya devam edeceğini ve Irak Hükümeti ile her iki ülke de güçlü karşılıklı çıkarlara dayalı ikili bir güvenlik ilişkisi geliştirmeye odaklanın. Amerika Birleşik Devletleri, daha önce karşılıklı anlaşma temelinde güvenlik işbirliğinin yapılmasını sağlayan 2008 SFA’da kabul edildiği gibi, Irak’ta daimi üsler veya daimi askeri varlık talep etmediğini veya talep etmediğini yineledi.

Kültür cephesinde, iki hükümet önemli siyasi arşivleri Irak Hükümetine iade etme planlarını ve Irak üniversitelerinin yeteneklerini artırma çabalarını tartıştı. İki taraf ayrıca eserleri ve Baas Partisi arşivlerini Irak’a iade etme planlarını da ele aldı.

İki taraf, stratejik ilişkinin önemini ve her iki ülkenin çıkarına olan ilişkisini geliştirmek ve bölgede güvenlik, istikrar ve refah sağlamak için gerekli adımları atma kararlılığını teyit etti. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, Başbakan Mustafa el-Kadhimi’nin görevine başlarken Irak ile ortaklığını yeniden teyit etme ve güçlendirme fırsatını memnuniyetle karşıladı. İki hükümet, Washington, DC’de muhtemelen Temmuz ayında yapılacak bir Stratejik Diyalog Yüksek Koordinasyon Komitesi toplantısında yukarıdaki konuların derinlemesine tartışılmasını dört gözle bekliyor.