Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği’nin 26 Şubat ‘Hocalı Soykırımı’ Basın Bildirisi

Dün 26 şubat 2021 tarihinde Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Temsilciliği Birlikte 26 Şubat Azerbaycan Hocalı Şehitleri Anısına Eskişehir Reşadiye Camisinde Mevlit Programı Düzenlemiştir. Programda İkindi Namazından Önce 26 Şubat 1992 Yılında Azerbaycan Hocalı Soykırımında Şehit Olan Vatandaşlarımızın ve Tüm Şehitlerimizin Ruhuna Mevlit Okutuldu.

Öte yandan Hocalı Soykırımı Şehitleri anısına Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği’nin 26 Şubat bir Basın Bildirisi yayınladı.

Hocalı Soykırımı ve İnsan Hakları

Ermenistan tarafının Azerbaycan halkına karşı uzun süre devam eden etnik temizleme ve soykırım siyasetinin bir parçası olan ve uluslararası hukukun norm ve prensiplerinin insan hukuk ve bağımsızlığının hiçbir kurala uymayan şekilde bozulması ile sonuçlanan beşeriyet tarihine en büyük kanlı facia gibi dahil olan Hocalı Soykırımından 29 yıl geçmekte.

1992 yılı şubatın 25-den 26-na geçen gece Azerbaycan’ın Hocalı şehrinde Ermenistan silahlı birleşmelerinin geçmiş Sovyet Ordusunun Hankendindeki 366. alayı ile birlikte gerçekleştirdiği cinayet zamanı alayın ağır ekipmanı şehre yürütülmüş, gecenin karanlığında kendi evlerini terk etmek zorunda kalan silahsız insanlar ermeni canileri tarafından vahşice öldürülmüş, şehir dağıtılmış, evler yakılarak kül edilmiştir.

Hocalı soykırımı zamanı 613 kişiden, 106 kişi kadın, 63 çocuk, 70’i yaşlı kişiler olmakla hayatına son verilmiş, yüzlerle sakin, dinç ahali ağır yaralanmış, 1275 kişi esir alınmıştır. Hocalı Katliamı zamanı 8 ailenin tüm bireyleri öldürülmüş, 25 çocuk her iki ebeveynini kaybetmiş, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetmiştir. Esir alınan kişiler ermeni katilleri tarafından işkencelere maruz kalmıştır.

Hocalı katliamı zamanı Azerbaycan türkleri en temel ve önemli hakkı olan yaşamak hukukundan mahrum edilmiştir. Bu faciadan sonra Azerbaycan’a karşı tecavüzünü arttıran Ermenistan tarafı Azerbaycan topraklarını işgal etmiş, Karabağ’ın hudutlarından kenara çıkarak Laçın, Kelbecer, Ağdam, Cebrayıl, Füzuli, Gubadlı, Zengilan illerini işgal ederek, 20 bin Azerbaycan türkünün hayatına son vererek, Azerbaycan topraklarını %20’ni işgal etmiştir. Hocalı’da yapılanlar Ermeni işgalcilerin, akıl almaz zulüm ve işkencelerle gerçekleştirdiği tartışmasız bir soykırım gerçeğidir.

Dolayısıyla uluslararası hukuka göre soykırım en ağır suçlardan biridir. 11 Aralık 1946 tarihli BM Genel Kurul Kararı 96 (I), soykırımın insan gruplarının yaşam hakkını ihlal ederek insan kimliğine hakaret ettiğini, insanlığı insanoğlunun yarattığı maddi ve manevi değerlerden yoksun bıraktığını ve hedeflere zarar verdiğini ve Birleşmiş Milletlerin hedefleri ve değerlerine tamamen aykırı olduğunu belirterek, dünya toplumu tarafından kınanmıştır.

Soykırım suçuna dair bütün işaretler, 9 Aralık 1948 tarih ve 260 (III) sayılı BM Genel Kurulu Kararı ile kabul edilen Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme’de tanımlanmıştır.

Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği olarak belirtmek isteriz ki, Hocalı soykırımı sırasında işlenen suçların kasıtlı olarak, milli kimlikleri temelinde toplu imha amacıyla işlenmiş olması, bunun bir soykırım eylemi olduğunu kanıtlamaktadır. Azerbaycan’a yönelik saldırıda, Sözleşmede yer alan soykırım suçunu oluşturan tüm fiiller uygulanmıştır. Ancak ne yazık ki Azerbaycan’da sivil halka yönelik bu kadar korkunç soykırım eylemlerine rağmen Hocalı soykırımı da dahil olmak üzere bu gerçekler uluslararası arenada hukuki ve siyasi değerlendirmesine henüz ulaşmamış, bu yönde herhangi bir önlem alınmamıştır.

Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçası olan Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi bölge 2020 yılı ekim ayına kadar Ermenistan işgali altında kalmıştır. Bunu, uluslararası hukuk, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyinin 1993 tarihli malum 822, 853, 874 ve 884. Kararları, BM Genel Kurulunun ‘Azerbaycan’ın İşgal Altındaki Topraklardaki Duruma İlişkin’ 14 Mart 2008 tarihli Kararı, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nin Azerbaycan arazilerinin ermeni işgalci kuvvetleri tarafından işgal edildiğini, Dağlık Karabağ bölgesinin ayrılıkçı rejim tarafından idare edildiğini 2005 tarihli 1416 ve 1690 sayılı Tavsiye Kararları bir kez daha kanıtlamaktadır. Ermenistan’ın Azerbaycan’ın topraklarını işgali zamanı bir milyondan fazla Azerbaycanlı mülteci ve ülke içinde kendi memleketinde evinden edilen kişiler olmuş ve insan hakları büyük ölçüde ihlal edilmiştir.

1994 yılı şubat ayında Haydar Aliyev Hocalı Soykırımının gerçek mahiyetini açıklamış, Azerbaycan Meclisinde Hocalı soykırımına gerekli hukuki-siyasi değerin verilmesini sağlamıştır.

Son zamanlarda Hocalı Soykırımına dünya basınının dikkatini çekmek, Hocalı’da yapılan insanlık suçu soykırımı dünyaya tanıtmak için Haydar Aliyev Fondu birçok ülkelerde ‘Hocalıya Adalet’ kampanyaları gerçekleştirmiştir. Bunun sonucunda birçok dünya ülkeleri Meksika, Kolombiya, Peru, Pakistan, Bosna Hersek, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Sudan, Ürdün, Honduras, Guatemala, Panama, Slovenya ve Cibuti Parlamentoları Hocalı soykırımını uluslararası hukuk normlarına göre tanımıştır. ABD’nin 20’den fazla eyaleti Hocalı ile ilgili kararları kabul etmiştir.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Ermenistan’ı saldırgan, Hocalı faciasını soykırım olarak tanıyan ilk uluslararası örgüttür. “Hocalıya Adalet!” Bu örgütün Gençlik Forumu tarafından dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaktadır. Kampanyanın amacı bu kanlı olay hakkında uluslararası toplumu bilgilendirmektir. Ancak, Hocalı soykırımının henüz uluslararası hukuki ve siyasi bir değerlendirmeye alınmamış olması ve faillerin cezalandırılmamış olması talihsiz ve çirkin bir durumdur.

Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği olarak bütün dünyanın gözü önünde Ermenistan tarafından Hocalı’da yapılmış bu etnik temizlemeye kayıtsız kalmanın da bir insanlık suçu olduğu gerçeğini haykırıyoruz.

Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği olarak bütün insanlığı adaletin, gerçeklerin ve uluslararası hukukun yanında olmaya, doğrudan vicdanlarının sesini dinlemeye, Hocalıda yapılanların Soykırım olarak kabul edilmesine çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

                                                           Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği Adına

                                                                                Av. Arzuman Azaflı