Azerbaycan’ın Genç Şairi Müşfiq Mikayıl’den “Yer Gurultusu”

Yer Gurultusu

Türkiyədəki zəlzələ qurbanlarının xatirəsinə ithafən… 

Bugün göylər yox, yerlər titrədi

Bugün göylər yox, yerlər danışdı

Bugün göylər yox, yerlər dinlədi

Mən elə bilirdim ki, ancaq göylər guruldayır

Mən elə bilirdim ki, ancaq göylərdə çaxır ildırımlar

Fevralda təkcə insanlar yox, evlər də üşüyürmüş

İnsanlar möhkəm olurmuş binalardan

Mən heç titrədiyi üçün yıxılan insan görmədim

Biz titrəyəndə evlərimizə sığınırdıq

Sığınacaq heç nəyi yox imiş evlərimizin

Mən belə doğmalıq görməmişdim

Bugün daşlar, divarlar qucaqlaşdı insanlarla

Mən belə doğmalıq görməmişdim

Almaq olmurdu körpələri binaların qoynundan

Mən belə çarəsizlik görməmişdim

Qalxa bilmədilər binalar yıxıldıqları yerdən

Bugün bütün evlər Parkinson xəstəliyinə tutulmuşdu

Sən heç vaxt belə titrəməmişdin, Türkiyə

Ən böyük zəlzələ cansız övladını qucağına alan atanın əllərində baş verdi

Heç kim bilmədi neçə bal gücündə olduğunu

Hamımızın içində zəlzələlər oldu

Dağıldı, söküldü, öz içinə yıxıldı insanlar

Təxliyyə edildi ruhlarımız başqa bədənlərə

Yerlərdə axtarılan insanları Tanrı göylərdə tapmışdı

Mən elə bilirdim ki, ildırımlar ancaq göylərdə çaxır

Mən elə bilirdim ki, körpələr ancaq yerlərdə yaşayır…

Müəllif: Müşfiq Mikayıl

Azerbaycan