Azerbaycanlı Şair Huraman Muradova’dan “Turan Eller” Şiiri

TURAN Elləri
Müəllif:Xuraman Muradova.
Gözün aydın olsun, ey ulu yurdum,
Yayıldı dünyaya Türkün gür səsi!
Nuruna qərq oldu könüllərimiz,
Cahana od saldı Turan nəfəsi…
**
İgid oğullarım, çıxıb tufandan,
Qaldırdı göylərə“kurt başlı” tuğu!
Zəfər tarixini yazan əllərim,
Göstərdi âləmə“Dəmir Yumruğu!”
**
Yenilmez Türk ruhu, Türk’ün geyrəti,
Tarixin bağrından qopup gəldik biz!
Bu torpaq uğruna, vətən uğruna,
Qan axıdıb can verərək öldük biz!
**
Yüksəldərək yurdun hür bayrağını,
Duyduq azadlığın şirin dadını.
Çıxdıq savaşlardan alnımız açıq,
Yaydıq bu dünyaya Türkün adını.
**
Birlikdə yürürlər Kızıləlma’ya,
Qardaş Türkiyə’ylə, can Azərbaycan.
Kazak, Türkmən, Özbək, Kırgız da gəlir,
Qurulacaq mütləq, o büyük Turan!
**
Sönməyən çırağam , yanan ocağam,
Əslım Oğuz Türk’ü, hədəfim Turan.
Günəş kimi doğub yurdum üstünə,
Saçarım nurumu, rəhbərim Qur’an.
**
Əsirlərlə ayrı düşsək də bizlər.
Tariximiz eynı, dilimiz birdir.
Bir ağacın qollarıyıq biz Türkler,
Qönçəmiz də birdir, gülümüz birdir.
**
Gəlin, səmasında qanad gərək biz,
Sarsın qollarımız Turan elini.
Birləşək biz eyni bayraq altında,
Bayrağımız olsun, TURAN gəlini!
**
Huraman Mudaova