Bağdat’ta Yurt Gazetesi

Türkmen Tarihinde Bugün

18 Haziran 1970, Bağdat’ta Yurt Gazetesi

                                                                             Dr. Şemsettin Küzeci

Yurt Gazetesi 
1970 yılında Bağdat şehrinde yayınlanan bir
gazetedir. 1970 yılının 24 Ocak’ında devrin hükümetinin
Iraklı Türkmenlere verdiği kültürel hakların 6. maddesine
göre, Yurt Gazetesi yayımlanmaya başlamıştır. Yurt
Gazetesi’nin ilk sayısı 1970 yılının 18 Haziran’ında
yayınlanmıştır. 8 sayfadan oluşan gazetenin baş
sorumlusu Abdüllatif Benderoğlu, başyazarı Tarık
Abdulbaki idi. 20 Temmuz 1972’de Dr. Sinan Sait
yazıişleri sekreteri olmuştur. 21 Şubat 1973 yılına kadar
bu görevini sürdürmüştür. Yurt Gazetesi 345. sayısına
kadar 8 sayfalı ve normal gazete şeklini korumuştur.
Bu sayıdan sonra, hacmi yarım gazete olmuştur. Yurt
Gazetesi’nin sayfalarında siyasi, tarihi, içtimai, ilmi,
iktisadi, sanatsal, spor ve folklor içerikli yazılara yer
vermiştir. 1991’den sonra Irak’a uygulanan ambargo
sonucu, kısa bir süre 15 günde bir olarak yayın yapmış,
daha sonra yayını tekrar devam etmiş. Kısa bir süre
başyazarlığına Nevzat Abdülkerim getirildi. Nevzat
Abdülkerim’in vefatından sonra tekrar A. Benderoğlu
başyazar olarak gazetenin başına geçti. 1290’ncı
sayısı 15 Mayıs 2002 tarihinde yayınlanmış ve gazete
kapatılmıştır. 2003’te ABD işgali sonrası yayını durduruldu.

Önceki İçerikHedef Bir Milyon Türkmen
Sonraki İçerik IRAK  TÜRKMEN  SOSYOLOJİSİNE  DOĞRU
Dr. Şemsettin Küzeci
Araştırmacı, Eğitimci, Gazeteci, Şair, Yazar Şemsettin Küzeci; Kerkük’te doğdu. Musul Üniversitesi’nden bitirdi. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı. Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence Radyosunda Gençlik ve Spor programları hazırlayıp sundu. Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan Yurt gazetesi, Kardeşlik ve Birlik Sesi dergilerinde yayınladı. Irak’taki siyasi nedenlerden dolayı 1996’da Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı. Kerkük gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de Muhabir, Programcılığı ve Haber Müdürlüğü yaptı. 2007 yılında Irak Basın Tarihi üzerine G.Ü. İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünden yüksel lisans ve 2009 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde Irak Televizyonları üzerine doktorasını yaptı. Türkmeneli Kültür Merkezinde Basın ve Kültür Müşaviridir 2009-2019). Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Medya ve Türkmen Çalışmaları uzmanı. Şubat 2019-15 Temmuz 2020. 16 Temmuz 2020'den beri Türkmeneli Vakfı Başkanlığı Basın Danışmanı... • Irak Gazeteciler Cemiyeti Üyesi. Irak • Irak, Türkiye, Azerbaycan, Arap ve Avrasya Yazarlar Birliği üyesi •İLESAM Üyesi. Ankara -Türkiye • Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı, (Azerbaycan) • Irak Türkmen Edebiyatçılar Birliği Uluslararası Koordinatörü, • Işık Edebiyatçılar Grubunun Başkanı. (Kerkük) • Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği Kurucu Genel Başkanı. • Dünya Türk Gençleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı. (Azerbaycan) • Kerkük Kültür Derneği Kurucu Genel Başkanı, (Ankara- Irak) • Irak Türkmen Basın Konseyi Genel Sekreteri, (Ankara-Irak) • Dünya Gazeteciler Federasyonu. Kurucu üyesi (Genel Sekreter) • Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı. •Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Genel Başkanı. • Dünya İletişimciler Derneği. Kurucusu ev Genel Başkanı. Ankara Türkiye ve Türk dünyasında Irak Türklerini uluslararası konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 300’e yakın hizmet, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da; Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisine Fahrî Doktora Payesi verildi. Basılmış 55 adet kitabı bulunmaktadır.