TBMM Başkanı Şentop: Irak’tan beklentimiz PKK unsurlarına barınma imkanı vermemesi

AA / Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Irak’tan beklentilerimiz, topraklarında yuvalanan PKK terör örgütü unsurlarına barınma imkanı vermemesi ve Türkiye’ye olduğu kadar Irak’a ve diğer bölge ülkelerine de tehdit teşkil eden bu eli kanlı terör örgütüne yönelik mücadelemizde bizimle iş birliği ve dayanışma içinde olmasıdır.” dedi.

Şentop, başkent Bağdat’ta düzenlenen Irak’a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, zirvenin, katılımcı tüm ülkeler arasındaki dostluğu ve muaveneti artırmasını, sorunların çözümünde müşterek bir tavır takınılmasına yardımcı olmasını umduklarını dile getirerek, Irak’ta yaşanan gelişmelerin bölge ülkeleri üzerinde doğrudan etkisi bulunduğuna dikkati çekti.

“Irak’ın önümüzdeki dönemde istikrarını sağlamasına ve yeniden imarına yönelik desteğimizi ortaya koyacağımız bu toplantı önemlidir ve zamanlaması fevkalade uygundur.” diyen Şentop, şunları ifade etti:

“Türkiye, Irak’ın bir an önce ayağa kalkmasını, ülkedeki tüm toplum kesimlerinin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını güvence altına alacak Iraklı kimliği etrafında bir ulusal uzlaşı sağlamasını, DEAŞ’tan zarar gören bölgeler başta olmak üzere ülkenin tamamında yeniden imar için gerekli adımları atmasını ve bölgesinde özellikle komşularıyla dengeli ve iyi ilişkiler içinde olmasını beklemektedir.”

Irak’ın toprak bütünlüğüne destek vurgusu

TBMM Başkanı, Irak’ta uzun yıllardır süren istikrarsızlık ve güvenlik boşluğunun, Türkiye için ulusal güvenlik meselesi haline geldiğinin altını çizerek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bunların çözümünün bir an evvel kalıcı şekilde sağlanması bir zorunluluktur. Yani artık bekle ve gör diyemeyiz. Başkası gelsin çözsün de diyemeyiz. Bizi etkileyen meselelerin çözümüne katkı sağlamak zorundayız. Bu çerçevede girişimci ve insani dış politikamızı geliştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın veciz ifadesiyle ‘Milletimizin girişimci ruhu ve insani, vicdani kültürünü’ yansıtan, Atatürk’ün ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ ilkesini kuvveden fiile geçiren bir 21. yüzyıl küreselleşmiş dış politika anlayışı belirledik. Bu çerçevede, bölgesel ve küresel sorunları çözmek için çaba harcıyor, inisiyatif alıyor ve iş birliği imkanlarımızı artırıyoruz. Dış politikamızın geniş bakışı, sadece bölgemizle sınırlı olmayıp, Asya-Pasifik, Afrika ve Latin Amerika-Karayipler gibi dünyanın diğer bölgeleriyle de bağlarımızın gelişmesine olanak sağlamaktadır.”

DEAŞ işgaline karşı Türkiye’nin, Irak’a sağladığı yardım ve Irak’ın toprak bütünlüğü hilafına girişilen referandum macerası karşısında kararlı tutum takındığını hatırlatan Şentop, Türkiye’nin desteğinin, Irak’ın birliği ve toprak bütünlüğü için ne kadar hayati olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

DEAŞ işgali altındaki toprakların kurtarılması sonrasında Irak’ın kalıcı istikrara kavuşturulması için bir fırsat penceresi aralandığına dikkati çeken Şentop, “Bu fırsattan istifade edilmesi, sorumluluk sahibi tüm Iraklıların etnik ve mezhepsel ayrımları körükleyen yaklaşımları reddetmesi ve Iraklılık kimliğini ön plana çıkaran kapsayıcı bir tutumla hareket etmesiyle mümkün olacaktır. Irak Hükümeti’nin bu alanlardaki çabalarına her türlü desteği vermeye hazırız. Bu süreçte uluslararası toplumun da, sorumluluk bilinciyle ve sağduyuyla hareket ederek, Irak’ı farklı gündemlerinin çatıştığı bir nüfuz mücadelesi sahasına çevirecek yaklaşımlardan uzak durması önemlidir.” dedi.

PKK’ya karşı iş birliği beklentisi vurgusu

Şentop, Türkiye’nin, Irak’ın istikrar ve bütünlüğüyle yeniden imarına destek çabalarına karşılık, Irak’tan PKK terörüyle mücadele beklentisini, “Irak’tan beklentilerimiz, topraklarında yuvalanan PKK terör örgütü unsurlarına barınma imkanı vermemesi ve Türkiye’ye olduğu kadar Irak’a ve diğer bölge ülkelerine de tehdit teşkil eden bu eli kanlı terör örgütüne yönelik mücadelemizde bizimle iş birliği ve dayanışma içinde olmasıdır.” sözleriyle dile getirdi.

Mustafa Şentop, “Filistin’le ilgili yaşanan mesele devam ettiği müddetçe maalesef etrafındaki bölgelerin huzuru ve barışına yönelik potansiyel riskler de içermektedir.” ifadesini kullandı.

Filistin’de süregelen işgalin, birtakım ‘oldu bittiler’le tahkim edilmeye çalışıldığına tanık olduklarını aktaran Şentop, “Bir yandan ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, diğer yandan İsrail’in Filistin halkına yönelik şiddet politikaları ve hız verdiği yasa dışı yerleşim planları, bizi nihai çözümden uzaklaştırmaktadır.” değerlendirmesini yaptı.

ABD’nin Golan kararı

ABD Başkanı Donald Trump’ınGolan Tepeleriüzerindeki İsrail işgalini resmen tanıyan son kararının, uluslararası hukukun temel dayanaklarından olan egemenlik ilkesinin açıkça ihlali olduğunu vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:

“Beklentimiz Orta Doğu Barış Süreci’ni sekteye uğratacak ve hatta ortadan kaldırabilecek bu yanlış kararın gözden geçirilmesi ve uluslararası hukuka uygun davranılmasıdır. Esasen, bölgesel krizlerin çözümü için her şeyden önce uluslararası toplumda samimi ve yapıcı iradenin yerleşmesi elzemdir.”

Zirveye Şentop’un yanı sıra Irak’a komşu ülkeler Ürdün, İran, Suriye, Kuveyt ve Suudi Arabistan’ın parlamento başkanları ve milletvekilleri de katılıyor.