Irak Başbakan Danışmanı: Irak elektrik için 120 milyar dolar harcadı. Ama halen elektrik düzelmedi

Irak Başbakanı ekonomi danışmanı Mahir Muhammed Salih, merkez Bankası’nın temiz enerjiyi destekleme girişimini, elektrik sektörüne harcanan para israfını azaltan ilerici bir proje olarak değerlendirdi. Salih bir basın açıklamasında, “Dünya merkez bankalarının politikaları 2008’deki küresel durgunluğun ardından değişime uğramış ve covıd – 19 pandemisine kadar devam etmiştir.” Diyerek, dünya ekonomilerine verilen zararın, bankaların çoğunun kalkınma faaliyetlerini desteklemeye yönelmesinden kaynaklandığını belirtti.” Başbakan danışmanı şunları ekledi: Irak’taki en büyük sorunlardan biri, 120 milyar dolardan fazla elektrik enerjisi için tüketen elektrik enerjisidir ve bu da yanlış yönetim ve israf nedeniyle enerjinin güvence altına alınma sürecinin hala durduğunu göstermektedir.

Irak nüfusunun büyüdüğünü ve elektrik talebinin katlanarak arttığını, bu nedenle temiz enerji girişinin bir girişime ihtiyaç duyduğunu anlatan Bakan, Merkez Bankası’nın bu önemli adımı güneş modülü üreten şirketlere finansman sağlayarak attığını ve bu enerjinin güvence altına alınmasına katkı sağlayacağını kaydetti. Merkez Bankası, güneş enerji sistemleri satın almak için kredi vermek için en fazla %1 faiz oranı uyguladı. 2022 yılında tüm sanayi, tarım ve diğer faaliyetler ile sadece devlet kurumları düzeyinde kolay kredi vereceklerini söyledi. Aynı zamanda konut kompleksleri yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi kullanımında Irak bireyin davranış değişikliği nitel ve açık bir değişim “tanık olacağını” vurguladı.