Irak Basın Bayramı (عيد الصحافة العراقية)

Irak Basın Bayramı (عيد الصحافة العراقية)

Dr. Şemsettin Küzeci*

Zevra Gazetesi (جريدة الزوراء)

Osmanlı Döneminde Bağdat Valisi Mithat Paşa tarafından 15 Haziran 1869 tarihinde Bağdat’ta yayınlanan “ZEVRA” gazetesi o dönem (Bağdat, Musul ve Basra) Irak’ta ilk gazete olarak literatüre girmiştir. Her ne kadar Jurnal el- Irak gazetesi ilk gazetedir denilse de Ne Osmanlı, ne Irak arşivleri ne de İngiliz arşivleri bunu ispat edebildi. Dolayısıyla Zevra gazetesi Irak’ın ve Irak Türklerinin de ilk gazetesi sayılır. Çünkü Zevra ilk yayınlandığında Türkçe ve Arapça yayınlandı. Bir süre sonra sadece Türkçe yayınlandı. Bağdat’taki Arapların itirazları üzerine bir daha Türkçe ve Arapça yayına başladı. 1918 yılına kadar 49 yıl boyunca yayınlanan Zevra 4 sayfa Türkçe 4 sayfada Arapça olarak siyasi, kültür-sanat ve toplumsal konulara yer vermekteydi.

1918-2003 yılları arasında İngiliz ve Irak dikta rejimlerince yayını durdurulan gazetesi 10 Nisan 2003 sonrası Irak Gazeteciler Cemiyeti tarafından benimsenerek tekrara yayın hayatına başladı. Şu anda günlük Arapça yayınlanana gazete Cemiyetin hal lisanıdır.

Bugün Zevra gazetesinin 148. Yıldönümü ve Irak ve Türkmen Basın Bayramıdır. Bu vesileyle de Irak gazetecilerine genel olarak ve Türkmen gazeteci meslektaşlarımı yürekten tebrik ederim. Bu kritik süreçte can pahasına görevlerinin başında kelle koltukta mücadele verenlere selam olsun. Gazeteci şehitlerimize Allah’tan mağfiret cennet mekânı dilerim.

*Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucusu ve Başkanı                                                                                            Dünya İletişimciler Derneği Kurucusu ve Başkanı