Irak Türkmen Cephesi’nde Görev Değişikliği

Merkezi Kerkük’te olan Irak Türkmen Cephesi bugün 28 Mart 2021 tarihinde olağanüstü ITC yürütme kurulu toplantısını merkez binasında yaptı. Geniş katılımla gerçekleşen toplantı ‘da önemli kararlar alındı. Genç kadrolarının önünü açmak amacıyla ITC’nin önemli kademelerinde görev değişikliğine gidildi. Bu değişiklikler oy birliğiyle kararlaştırıldı. Bu kararlar:

  1. ITC Başkanı Erşat Salihi, Bağdat’ta siyasi işleri takıp etmek amacıyla, ITC başkanlığını yardımcısı Hasan Turan’a bırakacak..
  2. ITC Yürütme Kurulu kararınca ITC Başkan yardımcısı Haydar Kasap yerine Hişam Bayraktar görevlendirildi.
  3. ITC Yürütme Kurulu kararınca ITC Başkan ikinci yardımcısı Hasan Turan yerine Heysem Haşim Muhtaroğlu görevlendirildi.