Irak Türkmen Şiir Antolojisi Azerbaycan’da yayınlandı

Irak Türkmenlerinin medarı iftiharı Ata Terzibaşı’nın Kerkük’te basılan 13 Ciltlik Kerkük Şairleri ile 3 Ciltlik Erbil Şairlerinin kitapları Azerbaycan Türkçesine aktarılarak “Irak Türkmen Şiir Antolojisi” adı altında birinci bölüm olarak Azerbaycan’da Profesör Gazanfer Paşayev tarafından Nisan 2019 tarihinde yayınlandı. Önümüzdeki günler de kitabın 2 bölümü ise Dr. Şemsettin Küzeci’nin Ankara’da yayınladığı 2 cilt Kerkük Şairleri, Telafer Şairleri, Türkmen Kadın Şairleri antolojilerinden 65 şairin şiirleri Azerbaycan Türkçesinde aktarılarak basılacaktır. Böylece hem eski hem de yeni nesil şairleri Azerbaycan’da okunacaklar.