Irak Türkmenleri Cephesi Listesi’nden Bildiri

Bildiri
Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi, Kerkük’teki tüm seçmen listelerini, barış içinde bir arada yaşamayı ve Kerkük’lülerin can güvenliğini koruyacağına dair Kerkük halkı önünde taahhütte bulunmak üzere bir şeref belgesi imzalamaya çağırıda bulunuyoruz. Hiçbir taraf gerilimi tırmandırma çağrılarına kapılmaması, diyalog masasına oturup şehrin bugünü ve geleceği ile ilgili ortak yönetimin sağlanması konusunda anlaşmak, ilin yönetiminde tüm kesimin dahil edilmesi ve yapıcı diyalog yoluyla ulusal değerlerin korunması, Kerkük’te barış içinde bir arada yaşayan tüm kesimin yönelimlerine saygı gösterilmesi, güvenlik güçlerine yönelik her türlü saldırının yasaklanması, Irak bayrağına dokunulmaması ve etnik veya mezhepsel çatışmaların kışkırtılmaması taahhüdünde bulunmalıdır.
Irak Türkmenleri Cephesi Listesi
5 Eylül 2023 Kerkük