KARABAĞ SORUNU

KARABAĞ SORUNU

Fevzi Türker

Can AZERBAYCAN’NIN ayrılmaz bir parçası olan Yukarı KARABAĞ, Azerbaycanlı Türklerle Ermenilerin bir arda yaşadıkları bir bölge olarak bilinmektedir. Karabağ’daki, Türk-Ermeni çatışmalarının tarihi oldukça eskilere dayanıyor. Güney Kafkasya ülkeleri, 19.Yüzyılda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin bir parçası haline geldiği dönemde, Azerbaycan ile Ermenistan bir süre barış içinde yaşamışlardır. Ancak 1900’lu yılların başından itibaren, iki ülke arasında kanlı olayalar yaşanmıştır.

Asıl adı Yukarı Karabağ olan bölgeye Ruslar NAGORNİ yani dağlık adını, Ermenler ise Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçası olan Yukarı Karabağ’a, ARTSAKH آرتساخ adını seçmişler bu da, Ermenilerin eski inançlarına göre (güneş tanrısı ara ormanı) demektir.

Azerbaycan ile Ermenistan 1922’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine katıldılar. Daha sonra Moskova’nın 1923’te aldığı bir Kararla Karabağ, Azerbaycan Cumhuriyetine bağlı olarak özerk bir bölge statüsü kazandı. Ancak Ermenistan, Moskova’nın bu kararını kabul etmedi. Bu dönemde Kırım ve Ahıska Türklerine karşı etnik temizlik uygulayan Sovyetler Birliğinin Türk katili lideri, Josef Stalin, böl-yönet yöntemiyle, değişik bölgelerden topladığı Ermenileri, Karabağ’da çoğunluk haline getirmiştir.

Ermenilerin, Karabağ’da oluşturdukları sözde ulusal meclisi, 13 Şubat 1988’de aldığı bir kararla, Karabağ nüfusunun %70’nin Ermenilerden oluştuğunu öne sürerek Karabağ’ı Ermenistan’a bağlamıştır. Azerbaycan hükümeti alınan bu kararı kabul etmemiştir. Moskova ise Karabağ yönetimini 1989 doğrudan Bakü’ye devretmiştir. Azerbaycan hükümeti, 10 Aralık 1991’de aldığı bir karala Karabağ’ın özerklik statüsünü sona erdirerek yönetimini doğrudan Bakü’ye bağlamıştır. Söz konusu gelişmeler iki ülkeyi savaşa doğru sürüklemiştir.

Azerbaycan toprağı Yukarı KARABAĞ, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, 1991’de dağılırken ve AZERBAYCAN’NIN o dönemde yaşadığı iç kargaşalardan yararlanan Ermenistan silahlı güçleri KARABAĞ’I ve çevresindeki 7 bölgeyi, oldubitti ile işgal edebilmiştir. O tarihten günümüze kadar Karabağ ve çevresindeki bölgeler, Ermenistan güçlerinin işgali altına girmiştir.

Karabağ Ermenileri bölgenin bağımsızlığını, ARTSAKH Cumhuriyeti olarak 1991’de ilan ettiler. Ancak uluslararası toplum, Karabağ’ı hiçbir zaman bağımsız bir ülke olarak tanımadı. Ermenistan kendisi bile tanımadı Karabağ’ın bağımsızlığını.

Allah şaşırtmıştır terörist ülke Ermenistan’ı. Ne Can Azerbaycan 1990’lı yılların ülkesidir, ne de büyük Türk dünyası o yılların Türk dünyasıdır. Katolik Macarlar ve Ortodoks Gök Oğuzlar bile Türklükleriyle gurur duyduklarını dile getirerek, Azerbaycan’ın toprak birliğinden yana olduklarını bildirirken, 1.5 Milyar İslam alemi sessizliğini sürdürüyor. Adı, sözde İran İslam Cumhuriyeti olan ülke, sıkılmadan, işgalci ve Hristiyan bir ülke olan Ermenistan’a desteğini sürdürdüğü bilinen bir gerçektir.

 İran İslam Cumhuriyeti, ne İslami bir devlettir ne de mezhep olarak Şiidir. İran, İslamlığı da, Şiiliği de kendi milli hedefi olan SASANİLİK için ustaca kullanan FARSÇI bir devlettir. Ayrıca İran, Türk Dünya’sının da birlik olmasını istemez. Ermenistan’ın, yukarı Karabağ’ı işgal etmesi, İran’ın hedeflerinden birisi olan Türkiye’yi, Türk dünyası coğrafyasından ayırmaktır.

Yüce Allah şaşırtmış ve kör etmiştir, hezimete susamış haydut Ermenistan ordusunu. Zira Ermenistan, Azerbaycan’ın yeni dev ordusunun ne kadar güçlü, ne kadar azimli ve kararlı olduğunun farkında olmadan, 27 Eylül 2020 Pazar gününü sabaha doğru, Azerbaycan mevzilerine saldırlar başlatan Ermeni ordusu, kahraman Azerbaycan ordusunun karşı saldırıya geçmesinden kısa bir sonra, yenilgilere uğrayarak Karabağ’ın yedi bölgesinden çekileme zorunda kalmıştır. Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde ilerleyişini kahramanca sürdürmekte ve işgal edilen vatan topraklarını teker teker geri almaktadır.

HOCALI,7000 nüfuslu bir kasaba. Yukarı Karabağ bölgesinin en önemli tepelerden birisinde yer alır. HOCALI kasabasında yaşayan masum Azerbaycanlı Türkler, 26 Şubat 1992’de 2300 kana susamış silahlı Ermeni’nin etnik temizliğine uğramışlardır. Bu insanlık dışı etnik temizlikte 83’ü çocuk,106’sı kadın ve 70’den fazla yaşlı olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türk’ü vahşice şehit edildi. Ayrıca bu etnik temizlikte 487 kişi de yaralanmış ve 1275’i esir alınmıştır. Esir alınanların 68’i kadın 28’i çocuk olmak üzere toplam 130 esirin yaşayıp yaşamadıkları hala belli değil.

HOCAKLI’DA, Ermenilerin uyguladıkları Etnik temizlikte Şehit olan Azerbaycanlı Türklerin cesetleri üzerinde yapılan incelemelerde, cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başlarının kesildiği görülmüştür. Ermenilerin 1992’de yaptıkları bu etnik temizlik, Dünyaya kitapla, diziler ve filmlerle tanıtılmalıydı ve tanıtılmalıdır.

HOCALI’DA meydana gelen Ermenilerin yaptıkları etnik temizlik, 14 Temmuz 1959’da Kerkük’te yapılan etnik temizliğin bir benzeridir, hatta aynısıdır. İki katliamın da hedefinde Türkleri sindirmek ve göçe zorlamak var. Demek oluyor Ermeni etnik temizlikçiler, Kürt etnik temizlikçilerin Kerkük’te giriştikleri etnik temizliği örnek olarak seçmişler.

Yukarı KARABAĞ bölgesinin sahip olduğu coğrafi önemiyle, doğal güzellikleriyle, Ormanlarıyla, tarımıyla ve zengin su kaynaklarıyla, Güney KAFKASYANIN, İSVİÇRESİ de olarak bilinir.

Azerbaycan’ın Atatürk, Türkiye ve Türk Dünyası sevdalısı efsane Lideri rahmetli EBULFEYZ ELÇİBEY, “Atatürk’ün 1923’te KARABAĞ’IN pazarlık konusu bile yapılmasına karşı çıktığını. Türkiye, Atatürk’ün Karabağ politikasını izlemesi gerektiğini” vurgulayan Elçibey, Karabağ’ın sonsuza dek AZERBAYCAN’NIN ayrılmaz bir parçası olarak kalacağını vurgularken de “Karabağ, Türk Dünyasının gırtlağıdır” demiştir.

CAN AZERBAYCAN Türk’lerinin ve Kahraman ordularının savaş meydanlarındaki Ermeni güçlerine karşı elde ettiği zaferleri, şartlar ne olursa, başlatmış olduğu kurtuluş savaşını, Karabağ’ı Ermeni işgalinden kurtarana kadar sürdürmelidir. Can AZERBAYCAN’NIN, kutlu savaşını candan kutluyor, KARABAĞ’IN Ermenistan işgalinden en yakın gelecekte kurtarılmasını diliyoruz.

AZERBAYCAN’LI kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun.

10 Ekim 2020