“Kerkük Harayı” Koordinasyon Merkezi kuruldu

Eldeniz Abbaslı/ 15 Kasım Bakü’de bir sıra sosyal-siyasi kurum temsilcilerinin katılımı ile Irak ve Suriye’de yaşayan soydaşlarımıza destek amaçlı “Kerkük Harayı” Soydaşlarımıza Destek Kampanyası adlı Koordinasyon Merkezi kuruldu. Merkezden yapılan açıklamada sosyal-siyasi kurum temsilcilerinin son toplantısında bu kampanyada siyasi kimliğine rağmen mili düşünceli kurum ve aydınların katılımı için çağrı yapılması karara bağlanmıştır:

“Esas amaç ise Azerbaycan toplumunu Irak’ta ve Suriye’de insanlık trajedisi yaşayan soydaşlarımızın durumu ile tanıştırmak, bu bölgede yaşananlara kayıtsız kalınmamasıdır. Düşünüyoruz ki, bugün Irak’ta ve Suriye’de yaşananlar yarın Urmu’da, Nahçıvan’da da tekrarlanabilir. Nitekim, bunun işartıları aşkarca sezilmektedir. O yüzden bu trajediye seyirci kalınmamalı tam tersine, bu olayları sürekli gündemde tutmak ve milletimizi olası tehlikeler karşısında hazırlıklı olmaya seslemeliyik”.