Kerküklü Şair Ali Yağmuroğlu’ndan “Deprem” Şiiri

DEPREM

Şiir: Ali Yağmuroğlu/ Kerkük

Her yerde facia her yerde acı

Tadım tuzum yoktur, yastayım Türkiye

Her yerde ölüm var, her yerde sancı

Tadım tuzum yoktur, yastayım Türkiye.

 

Altı şubat günü sabah uyandım

Uyanmaz olaydım derde boyandım

On ilim yıkılmış yürekten yandım

Tadım tuzum yoktur, yastayım Türkiye.

 

Alır almaz haber, koştum dışarı

Depremden söz eder Turan diyarı

Sinyaller verilir, korku uyarı

Tadım tuzum yoktur, yastayım Türkiye.

 

Kaza gelir ölüm gelir görünmez

Türk’e korku Türk’e yara sorulmaz

Tarih şahit Türk Milleti yorulmaz

Tadım tuzum yoktur, yastayım Türkiye.

 

Kaybımız yüksekse, sabrımız büyük

Ağır geldi ağır, Türkiye’me bu yük

Yaralar derindir yaralar sökük

Tadım tuzum yoktur, yastayım Türkiye.

 

Yasımı paylaştım Türkmeneli’nde

Eller semada dua dilinde

Matemler okunur sazın telinde

Tadım tuzum yoktur, yastayım Türkiye.

 

Yağmuroğlu söyler dönüyor başım

Türkoğlu Türk’üm Türk’tür güneşim

Duyunca depremi sel oldu yaşım

Tadım tuzum yoktur, yastayım Türkiye.

***