Kerkük’te Seçim Paneli

Türkmeneli Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Irak Türkmen Cephesi Seçim Dairesi işbirliğinde, 10 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan Irak genel seçimleri ile ilgili Kerkük’te bir panel düzenlendi. Panelde demokratik süreçte seçimlerin önemi, anayasal oy hakkı ve seçim bilinci ile demokraside gençliğin rolü başlıklı konular ele alındı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Dr. Turhan KETENE, bazı akademisyenler, uzmanlar ile üniversite öğrencileri konuşmacı ve katılımcı olarak panele iştirak ederek görüşlerini paylaştılar.