Kerkük’ün Temel Taşı Ata Terzibaşı Vefat Etti

KERKÜK’ÜN TEMEL TAŞI

ATA TERZİBAŞI

ATA TERZİBAŞI (10)

Kerkük, 14 Kasım 1924/ Kerkük, 31 Mart 2016

 “Vatanın bütünlüğünü, milletin varlığını, temiz ve içten gelen

Duygularla, bilgi ve yüksek karakterinizle korumasını bilin…”

 Dr. Şemsettin KÜZECİ

 

Irak Türkmenlerinin büyük düşünürü, araştırmacı, yazar, avukat Ata TERZİBAŞI 14 Kasım 1924 tarihinde Kerkük ‘te  doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kerkük’te tamamladıktan sonra Bağdat Hukuk Fakültesinden mezun oldu (1950). O tarihten beri doğup büyüdüğü Kerkük’te  avukatlık yapmaktadır. Ortaokul öğrencisiyken bazı gazete ve dergilerde makale yazmayı deneyen TERZİBAŞI, Hukuk Fakültesi öğrencililiği sırasında; Türkçe gazetelere gönderdiği edebi konulardaki yazılarının değişik Arap dergilerinde de Arapça olarak yayınladı. Gazetecilik alanında çalışmasıyla da kültür alanına başlayan Ata TERZİBAŞI; Kerkük, Afâk gazetesinde  günlük yazılarının yanı sıra, kendisinin öncülüğünde Kerkük’te yayınlanan diğer gazetelerde yazılarını yayınlardı.

Kerkük’te çıkan “Beşir,1958” gazetesi ve bazı Arap dergilerinde  çeşitli yazıları yayınlandı. Bunların başında, Mısır “El-Risale”, Lübnan’ın “El-Edip” ve Suriye’nin “El-Hadis” dergileri  gelir. Ayrıca Irak’ın El-Aklam, El-Mektebe, El-Tazamun, El-Sakafa El-Hadise, El-Ahaa, El-Ehbar, El-Mese, El-Şaab, El-Emel, Kerkük, El-Siyase, El-Eyyam, El-Bele, Türkiye’nin Türk Dili, Türk Sanatı, Türk Yurdu, Türk Kültürü gibi dergilerinde, edebiyat, hukuk, tarih, folklor  ve dil alanlarında birçok yazısı yayınlandı.

TERZİBAŞI, çeşitli konularda yazdığı yazılarıyla birlikte Türkmen edebiyatı, dili ve folkloru alanında da değerli eserler bırakmıştır. Onun bu alandaki çalışmaları birçok genç araştırmacıya  ışık tutmaktadır. TERZİBAŞI, Türkmen Edebiyatı’na yaptığı hizmetle ün salmıştır. Onun bu alandaki çalışmaları, edebiyatımızın bütün yönleri için kaynak sayılır. Ağırlıklı olarak hoyratları ilmi bir metotla  incelemiş, düzenlemiştir.  3 Cilt halinde  1955, 1956, 1957 yıllarında yayımladığı “Kerkük Hoyratları ve Manileri” bir ata-ana mirası olarak ölümsüzleşmiş; şair ve bestekârlara ilham kaynağı olmuştur.

Bilimsel bir dikkatle yazıp yayınladığı ansiklopedik “Kerkük Şairleri” araştırması, Irak Türkmenleri ve Türk dünyasına geniş ilgi görmüştür. 3 cilt  Bu 3 ciltlik biyografik araştırmada Kerkük şairlerinin sanat yaşantılarını konu edinerek  şiirlerinden örnekler vermiştir. Klasiklerimiz arasında Ruhi, Nesimi, Fuzuli, Garibi hakkında  birçok araştırmalar yazmıştır.  Fuzuli’ ye ilişkin   yazıları, onun  çok yönlü bir yazar olduğuna  ışık tutmaktadır. Edebiyat tarihi içerisinde Terzibaşı’nın  yadsınamaz bir yeri vardır. Yer yer ince göndermeler yaptığı yazıları bir başka yönünü ortaya koymaktadır.

Ata Terzibaşı başlangıçta  serbest şiire şiddetle karşıdır. Zaman içerisinde   bu anlayıştan ayrılmış, duygu ve düşüncelerin serbest tarzda da dile getirilebileceğini benimsemiştir. Bir not olarak: Terzibaşı evlenmemiştir. Sorgulayanlara,”Ben kitaplarımla evliyim” demiştir.

Usta Yazarımız, Terzibaşı ile 1992 yılında Kerkük Adliye sarayında   karşılaşmıştım. O sıralar  Kerkük Televizyonunda “Gençlik ve Spor” programını sunuyordum. Spor Programı Sunucusu siz misiniz söyleyince: Evet  Hocam, benim, dedim. “Olağanüstü ve Konferans”  kelimelerini kullanıyorsun. Bunların yerine bilinen kelimeleri kullanırsanız daha uygun olur. Konuşma dili ile Yazı dilini bir birine karıştırıyorsunuz…” dedi.  Anladım ki, o dönemde Kerkük televizyonunda  hazırlayıp sunduğum programları çok titizlikle  izliyormuşSaddam sonrası Kerkük’te evine her ziyarete gittiğimde sağlık sorunlarına rağmen Siyaset, Kültür, Sanat ve Azerbaycan ile ilgili koyu sohbetler ederiz. Zaman zaman Azerbaycanlı ortak dostumuz Prof. Dr. Gazanfer Paşayev’i telefonla arayıp kendisini onunla görüştürürüm.

31 Mart 2016 tarihinde Saat 21.00 sularında doğup büyüdüğü mukaddes Kerkük toprağında vefat etti. 92 Yaşında aramızdan ayrılan Terzibaşı Türkmen ve Türk Dünyası için büyük kayıptır.

 

Önceki İçerik25. Yılında Altunköprü Katliamı Şehitleri
Sonraki İçerikIRAK TÜRKMENLERİ ATA’SINI KAYBETTİ
Dr. ŞEMSETTİN KÜZECİ Araştırmacı, eğitimci, gazeteci, şair, yazar Şemsettin Küzeci; 1965 yılında Kerkük’te doğdu. 1989 yılında Musul Üniversitesinden mezun oldu. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı (1992-1996). Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence radyosunda “gençlik ve spor” programları hazırlayıp sundu (1992-1995). Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan “Yurt” gazetesi, “Kardeşlik ve Birlik Sesi” dergilerinde yayınladı. 1993 yılında Irak rejimi tarafından tutuklandı. Üç ay Tikrit muhaberatında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 2015 yılında Musalla Lisesinde Lise öğretmeni olarak çalıştığı mesleğinde kendi isteği üzerinde Kerkük’te emekliye ayrıldı. 1996 yılında siyasi nedenlerden dolayı Irak’ı terk ederek Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı (1999-2003). Kerkük Gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de muhabir, programcılığı ve haber müdürü olarak çalıştı (2005-2009). 2008 yılında “Irak Basın Tarihi” üzerine Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünde “Osmanlı’dan Günümüze Irak’ta Basın Tarihi” konulu yüksek lisansını ve 2010 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde “Irak Televizyonları” üzerine doktorasını yaptı. 2009-2019 yılları arasında Türkmeneli Vakfı Kültür Merkezi'nde Basın ve Kültür Müdürü, 4 Şubat 2019 ile 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında (ORSAM) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde Türkmen ve Medya uzmanı olarak görev yaptı. 16 Temmuz 2020 tarihinden beri Türkmeneli Vakfı Başkanlığından basın danışmanı olarak görev yapmaktadır. Sürekli basın kartı sahibi olan Küzeci, aynı zamanda Kerkük Gazetesi genel yayın yönetmeni ve Türkiye temsilcisi görevini sürdürmektedir. 2020 yılından beri Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şb. Yönetim kurlu üyesidir. Irak Türklerini; Türkiye, Türk dünyası ve uluslararası faaliyetlerinde gerçekleşen onlarca kongre, kurultay, konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 400’ye yakın uluslararası hizmet, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, Azerbaycan’da VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisine “Fahrî Doktora” Payesi verildi. 2022 yılında da Türk Dünyası Akademisi tarafından kendisine “Fahri Profesörlük” Unvanı verildi. Küzeci’nin bazı eserleri ve yazıları Arapça, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce ve Rus, Özbek, Kazak dillerine tercüme edilmiştir. Basılmış 60 adet eserinden bazıları; Suçum Türk Olmaktır, Kerkük şairleri, Irak Basın Tarihi, Türkmeneli Edebiyatı, İçimizdeki Kerkük, Kerkük Soykırımları, Kerkük’ün Mili Şairi Mehmet İzzet Hattat, Kerkük’ün Efsane Sesi Abdülvahit Küzeci, Nevruz Çiçekleri (Türk Dünyası Kadın Şairleri), Ortadoğu’da Türk Katliamları, Sinan Sait, Türkmen Milli Takımı, Şehit Hüseyin Demirci (Tembel Abbas), Sarmaşık Duygular, Osmanlıdan Günümüze Irak’ta Türkçe Dergiler, Kerkük’ten Azerbaycan’a, Horyatlarım, Kerkük Katliamı, Telaferli Felekoğlu, Kerkük’ten Sesleniş, İçimizdeki Kerkük, Telafer Şairleri… İletişim: www.skuzeci.com skuzeci@gmail.com (+90) 533 255 26 60