Kerkük’ün Temel Taşı Ata Terzibaşı Vefat Etti

KERKÜK’ÜN TEMEL TAŞI

ATA TERZİBAŞI

ATA TERZİBAŞI (10)

Kerkük, 14 Kasım 1924/ Kerkük, 31 Mart 2016

 “Vatanın bütünlüğünü, milletin varlığını, temiz ve içten gelen

Duygularla, bilgi ve yüksek karakterinizle korumasını bilin…”

 Dr. Şemsettin KÜZECİ

 

Irak Türkmenlerinin büyük düşünürü, araştırmacı, yazar, avukat Ata TERZİBAŞI 14 Kasım 1924 tarihinde Kerkük ‘te  doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kerkük’te tamamladıktan sonra Bağdat Hukuk Fakültesinden mezun oldu (1950). O tarihten beri doğup büyüdüğü Kerkük’te  avukatlık yapmaktadır. Ortaokul öğrencisiyken bazı gazete ve dergilerde makale yazmayı deneyen TERZİBAŞI, Hukuk Fakültesi öğrencililiği sırasında; Türkçe gazetelere gönderdiği edebi konulardaki yazılarının değişik Arap dergilerinde de Arapça olarak yayınladı. Gazetecilik alanında çalışmasıyla da kültür alanına başlayan Ata TERZİBAŞI; Kerkük, Afâk gazetesinde  günlük yazılarının yanı sıra, kendisinin öncülüğünde Kerkük’te yayınlanan diğer gazetelerde yazılarını yayınlardı.

Kerkük’te çıkan “Beşir,1958” gazetesi ve bazı Arap dergilerinde  çeşitli yazıları yayınlandı. Bunların başında, Mısır “El-Risale”, Lübnan’ın “El-Edip” ve Suriye’nin “El-Hadis” dergileri  gelir. Ayrıca Irak’ın El-Aklam, El-Mektebe, El-Tazamun, El-Sakafa El-Hadise, El-Ahaa, El-Ehbar, El-Mese, El-Şaab, El-Emel, Kerkük, El-Siyase, El-Eyyam, El-Bele, Türkiye’nin Türk Dili, Türk Sanatı, Türk Yurdu, Türk Kültürü gibi dergilerinde, edebiyat, hukuk, tarih, folklor  ve dil alanlarında birçok yazısı yayınlandı.

TERZİBAŞI, çeşitli konularda yazdığı yazılarıyla birlikte Türkmen edebiyatı, dili ve folkloru alanında da değerli eserler bırakmıştır. Onun bu alandaki çalışmaları birçok genç araştırmacıya  ışık tutmaktadır. TERZİBAŞI, Türkmen Edebiyatı’na yaptığı hizmetle ün salmıştır. Onun bu alandaki çalışmaları, edebiyatımızın bütün yönleri için kaynak sayılır. Ağırlıklı olarak hoyratları ilmi bir metotla  incelemiş, düzenlemiştir.  3 Cilt halinde  1955, 1956, 1957 yıllarında yayımladığı “Kerkük Hoyratları ve Manileri” bir ata-ana mirası olarak ölümsüzleşmiş; şair ve bestekârlara ilham kaynağı olmuştur.

Bilimsel bir dikkatle yazıp yayınladığı ansiklopedik “Kerkük Şairleri” araştırması, Irak Türkmenleri ve Türk dünyasına geniş ilgi görmüştür. 3 cilt  Bu 3 ciltlik biyografik araştırmada Kerkük şairlerinin sanat yaşantılarını konu edinerek  şiirlerinden örnekler vermiştir. Klasiklerimiz arasında Ruhi, Nesimi, Fuzuli, Garibi hakkında  birçok araştırmalar yazmıştır.  Fuzuli’ ye ilişkin   yazıları, onun  çok yönlü bir yazar olduğuna  ışık tutmaktadır. Edebiyat tarihi içerisinde Terzibaşı’nın  yadsınamaz bir yeri vardır. Yer yer ince göndermeler yaptığı yazıları bir başka yönünü ortaya koymaktadır.

Ata Terzibaşı başlangıçta  serbest şiire şiddetle karşıdır. Zaman içerisinde   bu anlayıştan ayrılmış, duygu ve düşüncelerin serbest tarzda da dile getirilebileceğini benimsemiştir. Bir not olarak: Terzibaşı evlenmemiştir. Sorgulayanlara,”Ben kitaplarımla evliyim” demiştir.

Usta Yazarımız, Terzibaşı ile 1992 yılında Kerkük Adliye sarayında   karşılaşmıştım. O sıralar  Kerkük Televizyonunda “Gençlik ve Spor” programını sunuyordum. Spor Programı Sunucusu siz misiniz söyleyince: Evet  Hocam, benim, dedim. “Olağanüstü ve Konferans”  kelimelerini kullanıyorsun. Bunların yerine bilinen kelimeleri kullanırsanız daha uygun olur. Konuşma dili ile Yazı dilini bir birine karıştırıyorsunuz…” dedi.  Anladım ki, o dönemde Kerkük televizyonunda  hazırlayıp sunduğum programları çok titizlikle  izliyormuşSaddam sonrası Kerkük’te evine her ziyarete gittiğimde sağlık sorunlarına rağmen Siyaset, Kültür, Sanat ve Azerbaycan ile ilgili koyu sohbetler ederiz. Zaman zaman Azerbaycanlı ortak dostumuz Prof. Dr. Gazanfer Paşayev’i telefonla arayıp kendisini onunla görüştürürüm.

31 Mart 2016 tarihinde Saat 21.00 sularında doğup büyüdüğü mukaddes Kerkük toprağında vefat etti. 92 Yaşında aramızdan ayrılan Terzibaşı Türkmen ve Türk Dünyası için büyük kayıptır.

 

Önceki İçerik25. Yılında Altunköprü Katliamı Şehitleri
Sonraki İçerikIRAK TÜRKMENLERİ ATA’SINI KAYBETTİ
Dr. Şemsettin Küzeci
Araştırmacı, Eğitimci, Gazeteci, Şair, Yazar Şemsettin Küzeci; Kerkük’te doğdu. Musul Üniversitesi’nden bitirdi. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı. Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence Radyosunda Gençlik ve Spor programları hazırlayıp sundu. Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan Yurt gazetesi, Kardeşlik ve Birlik Sesi dergilerinde yayınladı. Irak’taki siyasi nedenlerden dolayı 1996’da Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı. Kerkük gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de Muhabir, Programcılığı ve Haber Müdürlüğü yaptı. 2007 yılında Irak Basın Tarihi üzerine G.Ü. İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünden yüksel lisans ve 2009 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde Irak Televizyonları üzerine doktorasını yaptı. Türkmeneli Kültür Merkezinde Basın ve Kültür Müşaviridir 2009-2019). Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Medya ve Türkmen Çalışmaları uzmanı. Şubat 2019'dan itibaren... • Irak Gazeteciler Cemiyeti Üyesi. Irak • Irak, Türkiye, Azerbaycan, Arap ve Avrasya Yazarlar Birliği üyesi •İLESAM Üyesi. Ankara -Türkiye • Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı, (Azerbaycan) • Irak Türkmen Edebiyatçılar Birliği Uluslararası Koordinatörü, • Işık Edebiyatçılar Grubunun Başkanı. (Kerkük) • Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği Kurucu Genel Başkanı. • Dünya Türk Gençleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı. (Azerbaycan) • Kerkük Kültür Derneği Kurucu Genel Başkanı, (Ankara- Irak) • Irak Türkmen Basın Konseyi Genel Sekreteri, (Ankara-Irak) • Dünya Gazeteciler Federasyonu. Kurucu üyesi (Genel Sekreter) • Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı. •Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Genel Başkanı. • Dünya İletişimciler Derneği. Kurucusu ev Genel Başkanı. Ankara Türkiye ve Türk dünyasında Irak Türklerini uluslararası konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 300’e yakın hizmet, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da; Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisine Fahrî Doktora Payesi verildi. Basılmış 51 adet kitabı bulunmaktadır.