Kırımlı Bayan Şair Ehmine Usein’den Aqiqat Şiiri

Aqiqat

Ehmine Usein

Aqiqat
Ey, dostum, zaman aqar, topraq tirenir,
Ne alemler keldi-keçti, aqiqat ep baqidir,
Aqsızlıq bar ise, sen adalet istersiñ,
Ey, dostum, tirendiñ sen, tirendi vicdanıñ!
Zulum bayquş menlik yapar, virane eter,
Ne zalimler keldi-keçti, halqım ep masümdir,
Zulumlar bar ise, sen meramet istersiñ,
Ey, dostum, susma, zulumğa qarşı susqan –
Tilsiz şeytandır!
Vaqtımız tar, yolumız uzun,
Yolğa çıqmaq Haqqa qul olmaqtır,
Ne qapılar açıldı-qapandı,
Ümüt er vaqıt qapı artındadır,
Çaresizlik bar ise, sen ümüt istersiñ,
Qapıñ açıq olsun, ümüt kirecek!
Dava içün degil bular, barış içün,
Ne davalar oldı-keçti, soñu barıştır,
Bu dünya yalan ise, sen aqiqat istersiñ,
Ey, dostum, bu dünyanıñ aqiqatı –
Tek sensiñ!