Niyazi Mimaroğlu’nun Önemli Eserlerinin Tanıtımı ve İmza Töreni

Geçen dönemde Irak Türkmen parlamentosunda Türkmen Milletvekili ve Parlamento genel sekreteri görevini başarıyla yapan ve halen Irak Türkmen Cephesi Bağdat İl Başkanı Niyazi Mimaroğlu, 2018 seçimlerinde düzemce oyunlarla bazı gruplarca seçilmesi engellenmiştir. Ancak Niyazı Mimaroğlu bu zorunlu süreci istismar ederek Irak Türkmenlerinin Irak’ta varlığı ile ilgili önemli çalışmalar yaparak yeni bilgi ve önemli belgelere ulaşmıştır.

Niyazi Mimar oğlu Irak Türkmenlerinin Irak’a yerleşmelerini 1055 yıllarına dayandığını belgelerle birlikte ortaya koymuş ve daha nice onlarca önemli vesika mahiyetinde olan belgeleri açığa çıkarmıştır. Bu çalışmalarını “Irak Türkmen Ansiklopedisi” adında 3 ciltten oluşan bir eser ortaya koydu. Kendi im kanlarıyla bu önemli eseri hazırlayan ve basan Mimaroğlu, 18 Aralık 2020 tarihinde Şehitler diyarı Tuzhurmatu ilçesinde kendi yaptığı “Türkmen Sarayı” nda kitabın tanıtım ve imza günü düzenledi.

Türkmeneli’nin her bölgesinde Tuzhurmatuya akın eden siyaset, kültür, sanat, akademisyen ve çok sayıda Türkmen vatandaşları, kitabı sabırsızlıkla beklediklerini, Niyazi Mimaroğlu’nun bu önemli eseri hazırladığı için kendisinde övgüyle bahsettiler.  Değerli bir ser olduğunu da hem TV konuşmalarında hem de sosyal medya’da ardarda paylaşımlar yaptılar.

Biz de Kerkük Gazetesi olarak Niyazi Mimaroğlu Kardeşimizi canı gönülden kutlar daha nice serlerin basılmasına vesile olmasını dileriz.