Ocaklama, Şiir Mustafa Ziya

Ocaklama

Bizdik o Ocak akşamı sehpaya çıkanlar
Bizdik o sabah âteş-i Gürgür’ü yakanlar

Şahlandık o gün Tanrı Dağı’nda bulut olduk
Orhon gibi taştık Ötüken’den umut olduk

Aldım ele Kurân-i Kerimi göğe vardım
Zindan bana kâr etmedi ben Kerkük’e vardım

Cennet bize Kerkükçe güzel olmasa dâhi
Ruhlar vatanı cennete yükseldik, İlâhi

Peygambere, Türkeşlere, Atsızlara, geldik
Ecdada kauvştuk Dokuz Oğuzlara geldik

Zannetme ki boş kaldı vatan toprağı hâşa
Türk evladı düşmez kedere ye’se telâşa

Elbet yeşerir -vadesi var- körpe çiçekler
Elbet Atatürk askeri bir gün gelecekler

Şiir: Mustafa Ziya, 2020