“Şehit Şair Kemal Ömer Beg”

Şemsettin Küzeci’nin Basılmış İlk Kitabı

“Şehit Şair Kemal Ömer Beg”

Şemsettin Küzeci’nin ilk eseri sayılan genç şair Şehit Şair Kemal Ömer Beğ’in Hayatı ve eserleri kitabı Kerkük basım evinde 1992 yılında basıldı. Kitap şair Kemal Ömer Beg’in hayatı ve edebi kişiliğinin yanında yazdığı cinaslı ve cinasız horyatları kapsamaktadır. Kerküklü usta Hattat İhsan Melikoğlu tarafından Kitabın tamamı el yazısıyla yazılmıştır. Kitabın kapağı ise, sanatçı Abdülmelik Hattat tarafından çizilmiştir.

Genç horyatçılar arasında önden gelen bir horyatçı olan Şehit Kemal’in ardından arkadaşları, şair ve yazarlar çok sayıda horyat, şiir ve yazılar kaleme aldılar.

Kitabın önsözünü Usta edebiyatçı Abdülaziz Semin Bayatlı kaleme aldı. Bayatlı önsözünde “Kemal’in horyatlarında eski nefes ve güzel koku duyulur. Kullandığı sözcükler ise, tam yerli şivedir. Ama arasıra tartı ve uyak hükümlerine boyun eğerek özdile başvurma zorunda kalmıştır. Be genç yeteneğin özellikle horyatlar ve genellikle de dörtlükleride işlemiş olduğu cinaslar arasında başka horyatçılarımıtarafından henüz işlenmemiş ve yerinde ustacasına oturtulmuş cinazlar vardır”.

Kitabın giriş yazısında Küzeci’in yazsından şu satırları aşağıya alıyoruz: “Şehit Şair Kemal Ömer Beg yaşının genç olmasına rağmen horyatçılar arasında usta bir horyatçı olarak görünmüştür. Kemal’n yazdığı horyatlar yaşanmış gerçek bir aşk macerasının ürünü olarak edebiyatımıza katkı sağlamıştır”.

Kitabın ilk bölümü şairin hayatı ve edebi kişiliğin içermektedir. Yazar Şemsettin Küzeci bu konuyu titizlikle işlemiş, şairin hayatını koronerik olarak kaleme almıştır.  İkinci bölümde şairin hakkında yazılan yazılara yer verilmiştir. Faruk Faik Köprülü’nün bu bölümde şairin vesayeti yazısı en fazla dikkat çekiyor. Ayrıca sırasıyla Ümit Osman Köprülü, Teymur Abdülaziz Bayatlı, Mehmet İzzet Hattat, Ali Marufoğlu, Abdülaziz Semin Bayatlı, Şahin Dayıkadır, Seyfettin Biravcı, Oğuz Ozan, Fikret Avcı, Sami Tütüncü, Necat Mehmet Tuzlu, Zekeriya Neccaroğlu, Fevzi Ekrem Terzioğlu ve Kadir Dervişoğlu şair hakkında kısa kısa görüş bildirmişlerdir. Diğer bölümde ise, şairin horyatları ve dörtlüklerine yar verilmiştir.

Son bölüm ise Şairn arkasından yazılan şiirler yer almıştır. Şairin şehadeti sonrası şairler; Teymur Abdülaziz Bayatlı, Cevdet Yolcu, Ali Güneş, Necdet Karakaş, Hüsam Cemal Dabbağoğlu, Celil Kazancıoğlu, Cihat Garip Demirci ve şehidin kardeşi Hicran Ömerbeg şehit şair Kemal Ömer Beg hakkında duygu ve düşüncelerini şiirle ifade etmeye çalışmışlardır.

Kemal’in edebiyat hayatı; çocukluğundan beri hoyrat dinlemeyi severdi, eski bantlarda bulunan hoyratlar için de bayılırdı. 1980’de hoyratın özelliklerini öğrenerek hoyrat yazmaya başladı. Tutkun olduğu bir kutsal sevda yüzünden, 1984 yılından beri anlamlı hoyratlarını “Yurt” gazetesi ve “Kardaşlık” dergisinde sık sık yayınlayarak edebiyat alanında bir horyatçı diye görülmüştür.

Arkadaşlarının gözdesi olan Kemal, sevgilisi için gönlünde öyle kutsal bir aşk besliyordu sanki kalbinden hoyrat pınarı heyecanla coşuyordu, ama ne yazık ki bu kutsal sevda güneş görmeden öldü. Bu ilham kaynağı kurudu bitti, bu yetenekli genç ozanın yıldızı şiir dünyamızdan akarak Musalla Mezarlığında cömert şehit Kemal Ömer Beg’in temiz bedeni toprağa gömüldü. Sonsuzluk yollarında dönmez kervanlara katıldı.

Dostum kurma eglence

Yardan xeber gelince

Ecel gelende baxmaz

Uşağ, ixtiyar, gence

**

Önceki İçerikUluslararası 2. Bağdat Su Konferansı
Sonraki İçerikErdoğan’dan Putin’e ‘acil ateşkes’ çağrısı
Dr. ŞEMSETTİN KÜZECİ Araştırmacı, eğitimci, gazeteci, şair, yazar Şemsettin Küzeci; 1965 yılında Kerkük’te doğdu. 1989 yılında Musul Üniversitesinden mezun oldu. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı (1992-1996). Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence radyosunda “gençlik ve spor” programları hazırlayıp sundu (1992-1995). Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan “Yurt” gazetesi, “Kardeşlik ve Birlik Sesi” dergilerinde yayınladı. 1993 yılında Irak rejimi tarafından tutuklandı. Üç ay Tikrit muhaberatında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 2015 yılında Musalla Lisesinde Lise öğretmeni olarak çalıştığı mesleğinde kendi isteği üzerinde Kerkük’te emekliye ayrıldı. 1996 yılında siyasi nedenlerden dolayı Irak’ı terk ederek Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı (1999-2003). Kerkük Gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de muhabir, programcılığı ve haber müdürü olarak çalıştı (2005-2009). 2008 yılında “Irak Basın Tarihi” üzerine Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünde “Osmanlı’dan Günümüze Irak’ta Basın Tarihi” konulu yüksek lisansını ve 2010 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde “Irak Televizyonları” üzerine doktorasını yaptı. 2009-2019 yılları arasında Türkmeneli Vakfı Kültür Merkezi'nde Basın ve Kültür Müdürü, 4 Şubat 2019 ile 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında (ORSAM) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde Türkmen ve Medya uzmanı olarak görev yaptı. 16 Temmuz 2020 tarihinden beri Türkmeneli Vakfı Başkanlığından basın danışmanı olarak görev yapmaktadır. Sürekli basın kartı sahibi olan Küzeci, aynı zamanda Kerkük Gazetesi genel yayın yönetmeni ve Türkiye temsilcisi görevini sürdürmektedir. 2020 yılından beri Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şb. Yönetim kurlu üyesidir. Irak Türklerini; Türkiye, Türk dünyası ve uluslararası faaliyetlerinde gerçekleşen onlarca kongre, kurultay, konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 400’ye yakın uluslararası hizmet, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, Azerbaycan’da VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisine “Fahrî Doktora” Payesi verildi. 2022 yılında da Türk Dünyası Akademisi tarafından kendisine “Fahri Profesörlük” Unvanı verildi. Küzeci’nin bazı eserleri ve yazıları Arapça, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce ve Rus, Özbek, Kazak dillerine tercüme edilmiştir. Basılmış 60 adet eserinden bazıları; Suçum Türk Olmaktır, Kerkük şairleri, Irak Basın Tarihi, Türkmeneli Edebiyatı, İçimizdeki Kerkük, Kerkük Soykırımları, Kerkük’ün Mili Şairi Mehmet İzzet Hattat, Kerkük’ün Efsane Sesi Abdülvahit Küzeci, Nevruz Çiçekleri (Türk Dünyası Kadın Şairleri), Ortadoğu’da Türk Katliamları, Sinan Sait, Türkmen Milli Takımı, Şehit Hüseyin Demirci (Tembel Abbas), Sarmaşık Duygular, Osmanlıdan Günümüze Irak’ta Türkçe Dergiler, Kerkük’ten Azerbaycan’a, Horyatlarım, Kerkük Katliamı, Telaferli Felekoğlu, Kerkük’ten Sesleniş, İçimizdeki Kerkük, Telafer Şairleri… İletişim: www.skuzeci.com skuzeci@gmail.com (+90) 533 255 26 60