Türk Tarihi ve Avrupa Türklüğü Semineri

Türk Tarihi ve Avrupa Türklüğü Semineri

Hengelo Türk Kültür Derneği ‘Türk Tarihi ve Avrupa Türklüğü’ semineri düzenledi. Hengelo Türk Kültür Derneği Başkanı Şakir Tekçe’nin açılış konuşmasını yaptığı seminerde, Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik konuşmacı olarak katıldı.

Hengelo Türk Kültür Derneği Başkanı Şakir Tekçe yapmış olduğu açılış konuşmasında Hollanda’da yaşayan Türklerin kalıcılığına değinerek, Avrupa Türklüğünün kendi tarihini bilmesinin gerekliliğini dile getirdi. Seminere konuşmacı olarak katılan Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik ise, burada yaşayan Türklerin kaderi ile genel Türk tarihinde yaşanan hadiselerin örtüştüğünü söyledi. Murat Gedik, Hun Türkleri ile başlattığı seminerini Avrupa Türkleri ile noktaladı. Murat Gedik’in vurgu yapmış
olduğu konular:
– Türk tarihi bir bütündür ve Avrupa Türklüğü bu tarihin bir parçasıdır
– Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda, Kırım, Azerbaycan ve Kazan gibi
yerlerden gelen Türklerin katkıları çok önemlidir
– Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Anadolu Türklüğü bir devleti
tekrar ayağa kaldırdı ve bütün mazlumlar için bu devlet bir ışık oldu
– Çanakkale’de Türk dünyasının çeşitli yerlerinden gelenler yatmaktadır
– Türk büyükleri arasında bir ayrım yapılmaz, bu büyükler hangi Türk
devletine öncülük yapmış olursa olsunlar… hepsi bizimdir
– Türkler bölge ve mezhep gibi ilkel yaklaşımlarla ayrımcılığı kabul
etmezler. Yavuz Selim, Şah İsmail, Timur, Bayezid… hepsi bizimdir
– İmam-ı Azam, İmam Maturid-i ve Hoca Ahmed Yesevi Türk milletini
karanlıklardan çeken alim ve önderlerdir
– Türk insanı yaşamış olduğu her yerde uyum sağlamış ve oralara katkı
sağlamıştır, bu gerçekler Avrupa Türklüğü için örneklerdir
Hengelo Türk Kültür Derneği konferans salonunda gerçekleşen seminer
sonrasında katılımcılara soru sorma imkanı tanındı. Soru – cevap bölümünden
sonra seminer programı ‘arabaşı’ ikramı ile son buldu.