Türkmen İstişare Toplantısı Yapıldı

Kerkük -Özel/Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları 2 Eylül 2018 tarihinde bölgedeki gündeme ilişkin Ankara’da bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Türkmeneli’nde yaşayan Türkmenlerin siyasi, sosyal, ekonomi, kültürel ve güvenlik sorunları etraflıca görüşüldü. Bahse konu olan sorunların çözümü konusunda, orta ve uzun vadeli projeler üzerinde fikir teatisinde bulunuldu. Ayrıca, bir istişare Kurulun’un kurulması ve bu toplantının daha kapsamlı bir şekilde Kerkük’te yapılması konusu üzerinde fikir birliği sağlandı.