Türkmeneli Partisi Başkanı Riyaz Sarıkahya’dan Önemli Açıklama

Merkezi Kerkük’te faaliyet gösteren 9 Türkmen Partisinden en kadim parti niteliğini taşıyan Türkmeneli Partisi Başkanı Riyaz Sarıkahya, son günlerde Kerkük’te siyasi gelişmeler ve Irak Türkmen Cephesi ile ilgili Başkanlık değişikliği alakalı, Türk kamuoyuna önemli bir açıklama yaptı. Açıklamanın tam metnini siz okurlarımıza saygıyla sunuyoruz.

MİLLİYETÇİ CAMİAYA AÇIK MEKTUP

Her şeyden önce Türklük meselelerine göstermiş olduğunuz samimi ilgi ve alakadan dolayı
Türkmeneli Türkleri olarak minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Çok değerli büyüklerim bizler dava ve devlet terbiyesi ile yetişen Türkmen siyasetçileri olarak sırf sizlerin moralini bozmamak adına Türkmen hareketinde olup bitenleri, sizleri bildirmemeyi, açıklamamayı yeğledik. Ayrıca Türkmen hareketinin anavatandaki olumlu imajını zedelememekti amacımız. Bize destek verenleri hayat kırıklığına uğratarak hevesten düşmemeleri için de bazı Türkmen şahsiyetlerle ilgili birçok gerçeği milliyetçi camiadan saklamak zorunda kaldık. Ancak bildiğimiz çok hususu da ilgili makamlar ile paylaştık. İlgililerin dışındakiler ile ketum olduk. Medyada işlemedik.

Değerli dostlarım,
Ben 30 yıldan beri bizzat Irak topraklarında aktif siyaset ve hizmette bulundum. En eski Türkmen partisinin de 27 yıllık başkanıyım. Sadece zor olan siyaset ile ilgilendim. İlgililer ile de sürekli temasta kaldım. Hemen hemen bütün siyasi projelere ciddi katkım oldu. Hiç bir zaman da birçok siyasetçi için avantajlı olan insani yardım ve iktisadi çalışmalara bulaşmadım. Saddam’a ve Erbil yönetimine karşı açık mücadele verdim. Saddam sonrası ilk dönemde milletvekilliği yaptım. Bugün Irak anayasasındaki Türkmen haklarının geçmesini sağlamada öncü rolüm oldu. Irak Türkmen Cephesi dahil birçok Türkmen kuruluşunun kurulmasında öncü rolü aldım. Hiç bir zaman da ne milliyetçi camiadan ne de milletimizden manevi yardımın dışında bir talepte bulunmadım. Bunu elde etmek için de medyaya
yönelmedim. Son gelişmeler çerçevesinde Türkmen hareketindeki son gelişmeler karşısında
anavatanda milliyetçi camianın bazı neferlerinin göstermiş oldukları duygusal tepkiler beni derinden üzmüştür. Cephede gerçekleşen başkan değişikliği konusunda milliyetçilerde devlet terbiyesi ve uyanıklığın etkili olmasını arzu ederdim.

Değerli dostlar,
Aşağıdaki gerçeği takdirinize sunuyorum:
1995’te Türkmen kuruluşlarının çoğunun yer aldığı bir çatı kuruluş olarak kurmuş olduğumuz Türkmen Cephesi 2005 yılında Sadettin Ergeç başkanlığa getirildiği zaman ilgili makama da emrivaki yaparak çatı olan cepheyi Irak devletinde parti olarak kendi adına tescil etti. Bu durumda da içindeki partiler de ayrılmak zorunda kaldılar zira parti içinde parti olamaz. İlgililer ise durumu aylar sonra fark ettiler. Ancak devletin zirvesine ‘’hareketin çatısı bize rağmen çöktü’’ diyemediler. Çünkü bu durumdan kendileri de bir ölçüde sorumlu idiler. Bu gerçek 16 yıl geçmesine rağmen Cephe yöneticileri ve bazı ilgililer tarafından görmemezlikten gelindiği için hala da yaygın algı Cephenin çatı olduğudur. Dolayısıyla bugün Parti Cephe 16 yıl geçmesine rağmen çatı Cephenin avantajlarından yararlanmakta ve tek çatı muamelesi görmektedir. Oysa ki Cephe Irak’taki 9 Türkmen partisinden
sadece birisidir. Irak devletinde üst düzey makamlarda yer alan Türkmen yöneticilerin en fazla yüzde 18’ni temsil eder. Yüzde 82’lik Türkmen temsili cephe dışındandır.

Bu yalın gerçeği TV ve sosyal medya aracılığı ile ört bas etmeyi başardılar. Maddi ve siyasi bütün destekleri Türkmen halkından ve Türkmen hareketinden ziyade kendileri ve bizzat başkanlarının şahsi menfaatleri doğrultusunda kullanabildiler. Seçimlerde Cephe başkanı kişisel hesaplar uğruna Türkmen olmayan karşı merkezlerle diğer Türkmenlere karşı gizlice işbirliğine giriştiler. Emanete ihanet dahi birçok yanlış işlere bulaşmış başkanına karşı cephenin bir kısım yöneticileri isyan ettiler.

Konu millete zarar konusu olunca diğer Türkmen partileri de Cephedeki dürüst yöneticilere destek oldular. İlgililer de bu tavra saygı gösterdiler. Kerkük’te bugün 9 Türkmen partisi birlikte hareket ediyor. Biz milliyetçi abilerimizden şimdiye kadar menfaat talep etmedik. Yeter ki yanlış müdahale etmesinler. Çünkü biz Türkmenler olarak çok çok zor durumdayız. Gerçeği öğrenmek isteyenler var ise Irak’ta faaliyet gösteren 9 Türkmen partisi ile temasa geçebilirler. Irak’ta bütün etnik ve mezhepsel grupların bir tek lideri yok, her grubun bir kaç lideri var çünkü Irak’ta gruplarda kolektif liderlik söz konusu. Bu bağlamda da bir kaç kez girişimde bulunduk. Ancak Cephe başkanları bazı ilgilileri ve Türkiye’deki bazı Türkmen kanaat önderlerini yanıltarak engel oldular. Toparlamayı engellediler.

Kerkük’teki diğer Türkmen kuruluşları ise bundan çok rahatsız oldular. Türkiye’deki ilgililer de Irak’taki kolektif liderliği Araplar, Kürt’ler, Şiiler, Sünniler, hatta Hristiyanlar için anlayış ile karşılarken ne yazık ki Cephe başkanının rahatsız olmaması için kolektif liderliği Türkmenler için görmezlikten geldiler. Oysa ki Irak realitesi Türkmenler için de kolektif liderliği gerekli kılmaktadır. Türkmen toplumu ise kolektif liderliği son derece normal ve olağan karşılamaktadır.

Son olarak şunu belirtmek isteriz ki Irak Türkmen Cephesinde gerçekleşen son başkan değişikliği Türkmenler tarafından oldukça olumlu karşılanmıştır. Bu değişikliğin toplumun ve siyasi kuruluşların birlik beraberliğine vesile olacağından eminiz. Hasan Turan beyefendi yaklaşık 18 yıldan beri Türkmen siyasi hareketinin merkezinde olan bir şahsiyettir. Gerek Kerkük valiliğinde meclis başkanlığı görevinde gerek Bağdat’ta milletvekilliği sırasında çok başarılı bir performans sergilemiştir. Hasan Turan beyefendi, Irak gibi yolsuzluğun kol gezdiği bir ortamda dürüstlükten ve milli ilkelerden katiyen taviz vermemiştir. Ayrıca ılımlı ve olgun kişiliği sayesinde diğer Türkmen kuruluşlarınca da kabul gören ve Türkmen toplumunun bütün katmanlarının kucaklayabileceği bir siyasetçidir. Bu çerçevede tüm milliyetçi dostlarımızı; medyada, milliyetçi söylemlerin arkasına sığınarak, yolsuzluğunu ve beceriksizliğini örtbas etmeye çalışan şahısların yanında değil, Türkmen toplumunun yanında durmaya davet ediyoruz. Türkmen davası tek kişiden ibaret olmayacak kadar büyük ve kutsaldır.
Saygılarımla,

Riyaz SARIKAHYA
Türkmeneli Partisi Genel Başkanı
İletişim: 009647701314121